Вид: http://i43.tinypic.com/24bq0x5.gif

Код:
<a href="http://vampirehouseofnight.mybb.ru/"><img src="http://i43.tinypic.com/24bq0x5.gif"></img></a>